• Creatieve begeleiding

  • Gezinscoaching

  • Sociale problematiek

Vergoeding

 

De vergoeding van mijn werkzaamheden komen voornamelijk uit het PGB budget. U beschikt hier al over of u kunt deze op basis van een indicatie aanvragen. Het kan zo zijn dat u op basis van een al geldende indicatie hulp in natura ontvangt. Dan kan er gekeken worden naar uitvoering van de gewenste hulpverlening door mij, via onder aannemersschap. Een derde mogelijkheid is natuurlijk dat je uit eigen middelen betaalt. Momenteel zijn er grote veranderingen gaande in de financiƫle regelingen rond hulpverlening. Veel taken m.b.t. beoordeling en financiering komen bij de gemeente te liggen, daar kunt je straks terecht bij het loket WMO. Mogelijk is het lastig alles voldoende te overzien en de juiste vragen te stellen aan het loket. Indien je ondersteuning wenst bij het aanvragen van een PGB of informatie wenst over welke vorm van financiering mogelijk is en het best past bij jouw hulpvraag, dan kun je hiervoor deskundig advies inwinnen door bijvoorbeeld contact op te nemen met Louise Krijnen.

( Voor informatie zie op haar site Match en Maatwerk. )