• Creatieve begeleiding

  • Gezinscoaching

  • Sociale problematiek

Gezinscoaching

 

Coaching c.q. case management.Tibaldi Coaching

Tibaldi Coaching

Beide termen staan voor het in brede zin aanbieden van , het specifiek meedenken en praktisch vinden van oplossingen. Het gaat even niet zo als dat wordt gewenst en er leven veel vragen over hoe het zo gekomen is en hoe nu verder. Het aanbod aan hulpverlening biedt een breed scala aan mogelijkheden, maar welke passen nu bij je eigen specifieke hulpvraag (zie sociale kaart)? Of wat is nu eigenlijk precies mijn hulpvraag? Ik denk met je mee en geef desgewenst een concreet advies. Tevens schets ik een beeld van mogelijkheden toegespitst op de hulpvraag. Samen kunnen we kijken naar een oplossing dicht bij huis. Het zal mijn opzet zijn om samen mogelijkheden te vinden met als doel op eigen kracht tot lange termijn oplossingen te komen. Zijn die niet voorhanden dan kan ik meehelpen deze specifieke hulpverlening te verkrijgen. Bijvoorbeeld het inschakelen van gespecialiseerde hulpverlening (psycholoog, logopedist, therapeut enz. ) en/of praktische ondersteuning in het gezin (begeleiding).