• Creatieve begeleiding

  • Gezinscoaching

  • Sociale problematiek

Begeleiding aan jongeren

ispc038049
De begeleiding vanuit Tibaldi (lees Ernst) is gericht op jongeren in brede zin van het woord en speciaal voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of psychosociale c.q psychische problematiek. Begeleiding is een breed begrip en niet zo eenduidig te omschrijven. De kern bij het begeleiden is de hulpvraag van jou.

Jou hulpvraag is altijd uniek. Mijn uitgangspunt hierbij is dat jij samen met mij werkt aan je eigen doel. Ik maak samen met de jou, en eventueel ouders of wettelijk vertegenwoordiger, een eerste plan van aanpak. Uitgangspunt hierbij de hulpvraag helder te benoemen. Wanneer de hulpvraag nog niet zo helder is, kunnen we deze samen onderzoeken en helder maken. Samen maken we doelen om richting te geven aan jouw wensen en mogelijkheden.

Wanneer de hulpvraag reeds duidelijk is, zal de rol van mij kunnen bestaan uit ondersteuning bij het behalen van al eerder gestelde doelen. Ik denk ook met je mee hoe je jouw doelen kunt organiseren binnen je eigen sociale netwerk.

Begeleiding aan jongeren - Tibaldi

Voor wat niet in eigen netwerk kan worden georganiseerd kunnen we kijken wat ik daarin voor je kan betekenen. Mogelijk is er meer nodig en kan ik je helpen de juiste hulpverlening te vinden via mijn netwerk en contacten met hulpverlenende instanties en deskundigen. Denk bijvoorbeeld aan het invullen van dagbesteding, het vinden van een stageplaats of het vinden van een betaalde baan met begeleiding van een job coach.